Vad?

ActiveAccess System Mobil Plattform

Det blir allt viktigare för användarna att få tillgång till företagets system på distans. När du inte vill kompromissa om datasäkerhet erbjuder ActiveAccess System ett flexibelt och extremt säkert sätt att länka befintliga tjänster och system till mobila enheter. Det finns ingen anledning att kompromissa om användarvänlighet heller, eftersom gränssnittet kan skräddarsys för att uppfylla dina specifika behov.

Användningen av mobila enheter är ständigt ökande även i företagens system eftersom alla är intresserade av automatisering, omedelbar tillgång till data och minimera risken för handhavande fel. ActiveAccess System ger möjligheter till detta, utan kompromisser i säkerhet. ActiveAccess System är en serverbaserad lösning med stark kryptering i förbindelsen mellan databasen och den mobila enheten. Transaktionerna loggas på servern. ActiveAccess System är en säker dataanslutningsplattform på vilken de funktioner som krävs av kunden t.ex. för dataöverföring och användargränssnittet byggs.
ActiveCMS

Användningsområden

ActiveAccess kombinerar existerande tjänster också till säker användning i en mobil miljö.
  • loggning av personal på byggarbetsplatser
  • åtkomsthantering
  • evenemangskort
  • säkerhetskontroller

Egenskaper


Ett fönster mot världen

Systemets server hanterar en databas med tillåtna enheter och fungerar som navet mellan företagets system och användarnas mobila enheter. ActiveAccess System sköter de grundläggande säkerhetsfunktionerna, såsom autenticering, kryptering och synkronisering av data. Den mobila enheten kan vara en smartphone, PC eller tablet. Användare loggar in med elektroniska ID-kort eller lösenord.


Stark kryptering

All trafik mellan servern och den mobila anordningen är starkt krypterad. Standarder som används omfattar PKI, 3DES, RSA och SSL.


Effektiv och anpassningsbar

Varje kund kan bestämma vilka data som hanteras och genom vilken typ av interface.


Ständig uppkoppling krävs inte

Den mobila anordningen behöver inte vara kontinuerligt uppkopplad mot servern. Om det inte finns någon anslutning så hanteras data lokalt. Data synkroniseras sedan med servern när anslutningen återställs.

Aventra Oy
Slantgatan 2
02770 ESBO

Tel. +358 (0)9 4251 1251
forsaljning@aventra.fi

Org.nummer: FI18940682

LÖSNINGAR
Kunder
Produkter
Tjänster

FÖRETAGET
Vilka är vi
Stab
Kontakt

NEDLADDNINGAR
WEBSHOP

NYHETER
Nyheter
Händelser