ActiveCMS

Mikä?

Täydellinen IAM-ratkaisu

ActiveCMS on helppokäyttöinen ja joustava järjestelmätuote, jolla hallinnoidaan identiteettejä, tunnisteita sekä erilaisia resursseja. Se myös automatisoi tunnistamiseen liittyvät prosessit, skaalautuu muuttuviin tarpeisiin ja on joustavasti muokattavissa. Tämän seurauksena ActiveCMS kykenee helposti mukautumaan asiakkaan prosessin tukemiseen, luonnollisesti turvallisuudesta rahtuakaan tinkimättä.

ActiveCMS on monipuolinen, muokattava ja kustannustehokas ratkaisu identiteettien hallinnan sekä pääsynvalvonnan (IAM) tarpeeseen. ActiveCMS tukee kaikenlaisia tunnisteita aina sähköisiin henkilökortteihin saakka. Pitkälle hiottu automatisointi sekä monipuolinen muokattavuus takaavat, että ActiveCMS soveltuu kaikkialle aina pienimmistä paikallisista tarpeista monikansallisten laajojen järjestelmien hallinnointiin. Käyttö on helppoa selain­pohjaisella käyttöliittymällä, ja myös se on muokattavissa vastaamaan käytön laajuutta ja monimuotoisuutta. ActiveCMS tukee myös eri tietokantoja ja erilaisia organisaatiorakenteita.
ActiveCMS

Käyttökohteet

ActiveCMS on suunniteltu skaalautumaan ja sopeutumaan hyvin erilaisiin järjestelmäympäristöihin.
  • identiteetin- ja pääsynhallinta (IAM)
  • vierailijahallinta
  • lounasmaksaminen
  • keskitetty hallintajärjestelmä
  • tunnisteiden hallinta
  • työajan seuranta

Ominaisuudet


Mukautuu aina nykyiseen toimintaan

Järjestelmä muokataan aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Lopputuloksena tavoitellaan nykyistä toimintaprosessia tukevaa mallia. Asiakkaan ei kannata hankkia järjestelmää, jonka rajoitukset pakottavat muuttamaan hyviä käytäntöjä tai estämään uusien tarpeiden vapaata toteuttamista.


Helppo käyttää

ActiveCMS osaa opastaa käyttäjää kaikissa vaiheissa. Intuitiivinen käyttöliittymä minimoi käyttökoulutuksen tarpeen. Tarvittaessa räätälöidyt käyttöliittymät optimoivat järjestelmän käyttökokemuksen, erityisesti toiminnoissa jotka on suunniteltu suurelle joukolle loppukäyttäjiä.


Mahdollistaa uudet toiminnot

ActiveCMS auttaa myös uusien toimintojen järjestämisessä. Esimerkiksi lounaan maksaminen tai pääsy pysäköintihalliin käyttäjätunnisteen avulla onnistuu helposti. Monissa organisaatioissa käytetään nykyisin sähköisiä henkilökortteja. ActiveCMS tukee täysin tätä teknologiaa. Sähköiset henkilökortit voidaan myös valjastaa esim. kirjautumiseen työasemaan.


Turvallisuuden takaaminen

ActiveCMS tukee myös monivaiheisia päätöksentekoprosesseja siten, että halutuissa toiminnoissa voidaan edellyttää hyväksyntä yhdeltä tai useammalta valtuutetulta taholta. Hyväksyntä on roolipohjainen, ja siinä voi olla useita tasoja, mikä antaa käytännössä rajattomat mahdollisuudet hyväksyntäprosessin toteuttamiselle.

ActiveCMS suojaa kaikki arkaluontoiset tiedot siten, etteivät väärät henkilöt pääse niihin käsiksi. Tietoliikenneyhteydet on salattu, ja siten suojattu ulkopuolista käyttöä vastaan. Järjestelmä ylläpitää myös valvontalokia halutussa laajuudessa.


Jatkuva joustavuus

Kaikki ActiveCMS-järjestelmän prosessit ovat muokattavia, mikä mahdollistaa niiden liittämisen jo käytössä oleviin järjestelmiin. Myös mahdollisesti myöhemmin lisättävät järjestelmät voidaan nopeasti lisätä kokonaisuuteen. Joustava muokattavuus antaa hyvät eväät hyödyntää ja tukea jo olemassa olevia järjestelmiä.


Prosessit automatisoitavissa

Rutiininomaisten tehtävien ja päätösten automatisointi tuo kustannussäästöjä ja vähentää olennaisesti virheiden syntymahdollisuuksia.


Käyttäjätietojen (identiteettien) hallinta

ActiveCMS osallistuu henkilötietojen hallinnointiin tarjoamalla automatisoidut rajapinnat HR-järjestelmiin, tietokantoihin sekä moniin muihin järjestelmiin. Tämä mahdollistaa jopa täysin automaattisen oikeuksien myöntämisen, muokkaamisen ja poistamisen.


Käyttäjäkortin elinkaaren hallinta

Järjestelmällä ylläpidetään tunnisteiden koko elinkaari aina tietojen luomisesta kortin myöntämiseen, personointiin ja kuoletukseen saakka. Järjestelmä tukee kaikenlaisia kortteja muovikorteista RFID- ja sirukortteihin. ACMS tukee lisäksi lukuisia erilaisia varmennejärjestelmiä (CA).

Aventra Oy
Lanttikatu 2
02770 Espoo

Puhelin 09 4251 1251
myynti@aventra.fi

Y-tunnus: 1894068-2
Verkkolasku-osoite: 003718940682
Operaattori: Nordea NDEAFIHH

RATKAISUT
Asiakkaat
Tuotteet
Palvelumme

YRITYS
Yrityksestä
Tekijät
Yhteystiedot

LATAUKSET
VERKKOKAUPPA

AJANKOHTAISTA
Uutiset
Tapahtumat